Copyright © 2014. All Rights Reserved. Design by WWW-STUDIO

Maksim Musayev - Şəxsi Sayt: Kitabları, Məqalələri, Videoları ...

Həyatda çətin bir şey yoxdur. Biz özümüzük mürəkkəb. Həyat - sadə bir şeydir, və nə qədər asandırsa, o qədər daha doğrudur.

M.Musayev

R Ə S M İ    S Ə H İ F Ə

Cavab:

Həyatınızda nə kimi çətinlıklər olub?

Maksim Musayevə sual:

"Mənəvi varlığı maddi varlıqdan üstün hesab edirəm"

Maksim Talıb oğlu Musayev

 

Təhsili: orta məktəbi İrəvanda, texnikumu Gəncədə (Kirovabad),

institutu Leninqradda (S. Peterbruq), aspiranturanı və ali partiya
məktəbini Bakıda bitirmişdir. Miçurinskdə (Tambov vilayəti) dissertasiya müdafiə etmişdir, alimdir.